Kowel

Kowel

 

Kowel jest jednym z najstarszych miast zachodniej Ukrainy liczącym około 74 tys. mieszkańców. Wykopaliska archeologiczne dowiodły, że początki osady Kowel sięgają epoki brązu. kowel1W 1518 r. król polski Zygmunt I Stary zezwolił Kniaziowi Sanguszce utworzyć ze wsi miasto Kowel i nadał mu prawa magdeburskie. Od tego momentu Kowel stał się miejscem targów i jarmarków, a od 1330 r. rozpoczęła tu działalność mennica.

Burzliwy rozwój ekonomiczny miasta przypada na drugą połowę XIX stulecia, czemu sprzyjało powstanie szlaków komunikacyjnych Kijów -Kowel -Chełm -Lublin.W czasie II wojny światowej miasto zostało zrujnowane. Po wyzwoleniu szybko zaczęło się odbudowywać.

kowel2Obecnie w mieście dominuje przemysł maszynowy, budownictwa inżynieryjnego, transportowy, spożywczy. Istnieje wiele przedsiębiorstw handlowych i przemysłu spożywczego. Rozpoczęły działalność spółki akcyjne, przedsiębiorstwa komunalne, świadczące usługi na rzecz mieszkańców.
Miasto posiada niemałą bazę sportową i rekreacyjną, kowel3oświatową i wychowawczą. Kowel znajduję się w odległości około 100 km od Chełma, co sprawia, że współpraca między miastami w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego trwa już wiele lat.

Uchwała o współpracy
załącznik do uchwały
Strona internetowa Kowla