Sindelfingen

Sindelfingen

 

Sindelfingen to 60-tysięczne miasto położone w południowo- zachodnich Niemczech, w pobliżu Stuttgartu (Badenia- Wirtembergia). Sindelfingen to przede wszystkim miastoSindelfingen przemysłu motoryzacyjnego. Mieści się tu bowiem fabryka samochodów Daimler Chrysler zatrudniającą 35 tys. osób. Pozostałe ważne branże przemysłu to elektronika (IBM), przemysł precyzyjny i spoży-wczy.

Sindelfingen to także miasto kultury i oświaty. Działalność prowadzą tu teatr, Sindelfingengaleria, muzeum, kina, nowo wybudowana hala kulturalna (1500 miejsc), szkoła muzyczna, szkoła teatru i tańca, kilka bibliotek. Życie oświatowe miasta to przede wszystkim państwowa wyższa szkoła zawodowa z wieloma profilami, kształcąca w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, jak i korespondencyjnym. Na zajęcia zgłasza się rocznie około 50 tys. słuchaczy.

SindelfingenMiasta Chełm i Sindelfingen porozumienie o partnerstwie podpisały
w grudniu 2001r, ale już wcześniej współpracę rozpoczęły szkoły- I LO z Chełma i Gimnazjum Goldberga z Sindelfingen. Główne cele porozumienia to: utrzymywanie regularnych kontaktów młodzieży obu miast, które przyczynić ma się do poprawy wzajemnego zrozumienia, wymiana doświadczeń w dziedzinach: oświaty, wychowania, kultury, ochrony środowiska, gospodarki lokalnej, opieki socjalnej, sportu, turystyki i samorządów miejskich.

 

 

Uchwała o współpracy
załącznik do uchwały

Strona miasta Sindelfingen