Miasta Partnerskie

Miasta Partnerskie

 

Miasto Chełm jest sygnatariuszem dwustronnych umów przyjaźni z następującymi miastami: Kowel na Ukrainie, Łuck na Ukrainie, Morlaix we Francji, Utena na Litwie, Knoxville w USA i Sindelfingen w Niemczech.

Współpraca ta z roku na rok rozszerza się coraz bardziej. Zakłada ona rozwijanie stałych kontaktów mających na celu poznanie kultur, tradycji oraz wspierania wysiłków do osiągnięcia międzynarodowego zrozumienia, pokoju i przyjaźni dla zjednoczonego świata.
W chwili obecnej najpopularniejszą formą współpracy jest wymiana kulturalno oświatowa. Dążeniem partnerów jest rozszerzenie współdziałania o aspekt gospodarczy w dalszej współpracy.