Kluby Radnych

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

 1. Czech Mirosław – Przewodniczący
 2. Bożeński Longin

 3. Kister Adam

 4. Ostrowska Agnieszka

 5. Rożek Edyta

 6. Rybaczuk Dorota

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

 1. Sikora Marek – Przewodniczący

 2. Grabczuk Dariusz

 3. Jabłoński Piotr

 4. Janicka Katarzyna

 5. Kazimierczak Tomasz

Klub Radnych "Porozumienie dla Chełma"

 1. Krawczuk vel Walczuk Piotr – Przewodniczący

 2. Ćwir Elżbieta

 3. Dżaman Ryszard

 4. Lis Joanna

 5. Machowicz Irena

Klub Radnych "Polska 2050"

 1. Mościcki Stanisław – Przewodniczący

 2. Baranowski Maciej

 3. Otkała Tomasz

Radni niezrzeszeni

 1. Błaszczuk Kamil
 2. Fisz Agata

 3. Kowalczuk Mariusz

 4. Malinowski Piotr