Materiały na komisje i sesje Rady Miasta Chełm

Materiały na Komisje i sesję Rady Miasta Chełm:

 

Materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 26.06.2019

Materiały na posiedenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska - 26.06.2019

Materiały na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 26.06.2019

Materiały na wspólne posiedzenie Komisja Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 26.06.2019

Materiały na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 26.06.2019Materiały na sesję Rady Miasta Chełm w dniu 26.06.2019