Spółki prawa handlowego

 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. ,
ul. Wołyńska 57,
tel. 560 – 50 – 60, fax 563 – 04 – 50
http://www.mpgk.chelm.pl
 
 
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.,
ul. Towarowa 9,
tel. 565 – 28 – 74, fax 565 – 31 – 30
www.mpec.chelm.pl
 
 
 
 
Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.,
ul. Okszowska 41,
tel. 564 – 81 – 10, fax 564 – 81 – 20
www.cla.net.pl
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Usług
Mieszkaniowych Sp. z o.o.,
ul. Bieławin 1,
tel. 565 – 00 – 71, fax 565 – 03 – 31
www.pum.chelm.pl
 
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. ,
ul. Towarowa 7,
tel. 565 – 07 – 54
www.mprdchelm.pl
 
 
 
 

chpwChełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o ,

ul. Lubelska 133A ,
tel./fax 570 – 79 – 04
www.parkwodnychelm.pl
 
 
 
 
Chełmskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. ,
ul. 11 Listopada 4/5,
tel. 565 – 66 – 09
http://chtbs.bip.gov.pl/
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------