Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP

Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W celu złożenia elektronicznego formularza należy na stronie www.epuap.gov.pl założyć konto i po zalogowaniu się odnaleźć właściwy formularz korzystając z katalogu usług centralnych lub odnajdując wykaz wszystkich formularzy Urzędu Miasta Chełm udostępnionych na platformie ePUAP (klasyfikacja terytorialna).

Wypełniony formularz elektroniczny należy podpisać podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym i wysłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP Urzędu Miasta Chełm.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo miejscowe