DGNAB-AB 006 Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 006

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Wydanie 001
z dnia 05.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.),
-
art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
- część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji  fDGNAB-AB 006-1  fDGNAB-AB 006-1
 III Wymagane załączniki:
dowód wpłaty
 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Opłata skarbowa za czynność urzędową:17 zł
VI Termin załatwienia sprawy:
7 dni
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa,
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Brak
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Opłaty można dokonać w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ul. Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta Chełm) lub w innym banku na rachunek: Urząd Miasta Chełm BANK PEKAO SA I O/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł opłaty.