DGNAB-AB 009 Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki/działek

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 009

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki/działek Wydanie 001
z dnia 05.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- art. 93 ust. 4, 5, art. 97 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki/działek  fDGNAB-AB 009-1 fDGNAB-AB 009-1
 III Wymagane załączniki:
1. Wstępny projekt wykonany na aktualnej mapie geodezyjnej – 2 egz.
2. Kopia aktu notarialnego lub wypis z ewidencji gruntów.
3. Opinia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli działka leży na terenie objętym ochroną konserwatorską.
 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Brak