DGNAB-AB 011 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 011

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma Wydanie 001
z dnia 05.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.),
- art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm  fDNAB-AB 011-1   fDNAB-AB 011-1
 III Wymagane załączniki:
Mapa geodezyjna z określeniem granic terenu objętego wnioskiem.
 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
1) od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł,
b) powyżej 5 stron – 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,
b) nie więcej niż – 200 zł
.
VI Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:
Opłaty można dokonać w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ul. Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku na rachunek: Urząd Miasta Chełm Bank PEKAO S.A. I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł opłaty.