Or 007 Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

Or 007

Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego Wydanie 004
z dnia 27.04.2018r.
 I Podstawa prawna
- Uchwała Nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014r. poz. 2269)
- Uchwała Nr XVI/170/16 Rady Miasta Chełm z dnia 16 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016r. poz. 1411)
- Uchwała Nr XXVI/290/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2017r. poz. 1993)
- Uchwała Nr XXXVI/439/18 z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018r. poz. 1434)
- Zarządzenie Nr 1212/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie określenia kwoty wydatków Budżetu  Obywatelskiego miasta Chełm na 2018 rok
- Zarządzenie Nr 1213/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20  kwietnia 2018r. w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2018 rok
 II Wymagane wnioski:

Formularz zgłoszenia zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm

   fOr 007-1ikonka word fOr 007-1,odt  fOr 007-1
 III Wymagane załączniki:
brak
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
brak
 VI Termin załatwienia sprawy:

Składanie formularzy zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego od 04 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
Zatwierdzenie listy zadań i podanie jej do publicznej wiadomości do 10 września 2018 r.
Szczegółowe informacje w Harmonogramie realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2019 rok (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1213/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 kwietnia 2018 roku).

II Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Organizacji i Nadzoru
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
tel. 564-33-26 (bezpośredni) lub 565-22-23 wewn.108
 VIII Tryb odwoławczy:
brak
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Szczegółowa procedura składania i rozpatrywania formularzy zgłoszenia zadań została opisana w Uchwale nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014 roku z późn. zm. oraz w Zarządzeniu nr 1213/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 kwietnia 2018 roku.
Wykaz ulic wchodzących w skład rejonów, zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze ustalone dla głosowania na zadania, znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXVI/439/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 roku.