A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

logo pl by ua

Od 1 czerwca Miasto Chełm w partnerstwie z Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Łuck na Ukrainie realizuje projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Wartość projektu: 2 488 663,74 Euro

Wartość dofinansowania: 2 239 797,37 Euro (90% kosztów kwalifikowalnych)

W ramach projektu przebudowana zostanie ulica Kolejowa w Chełmie, na odcinku od Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Przemysłowej, wzdłuż której powstanie ciąg pieszo rowerowy. Dodatkowo, przy Zakładzie Karnym, wybudowany zostanie parking. Koszt całej inwestycji to 7 071 363,92 zł. Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowany jest na 15 maja 2020 roku.

Harmonogram realizacji projektu przewiduje ponadto organizację panelu eksperckiego dotyczącego transgranicznego bezpieczeństwa komunikacyjnego Chełma i Łucka oraz druk publikacji trójjęzycznej poświęconej temu zagadnieniu.

Partner projektu, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck, przebuduje ulicę Rinenską w Łucku (od ulicy Zadovetska do ul. Kuprin) oraz zmodernizuje system oświetlenia zewnętrznego wzdłuż dwóch głównych ulic Łucka (Koniakina i Kuprin). Dodatkowo opracuje i wdroży zautomatyzowany system zarządzania ruchem drogowym.

 

Aktualności

Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od Alei Marszałka Piłsudskiego do ul. Przemysłowej trwa.
Na koniec listopada w 60% wykonano roboty z branży teletechnicznej oraz w 37% z branży elektrycznej. Rozpoczęto wykonywanie robót drogowych.

 

 

W ramach realizowanego w partnerstwie z Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Łuck na Ukrainie projektu „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” trwa przebudowa ulicy Kolejowej na odcinku od Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Przemysłowej.

Na koniec października w ponad 70% wykonano roboty z branży sanitarnej, m.in. roboty przygotowawcze i ziemne – wykopy i przewierty, roboty montażowe kanalizacji deszczowej, zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni. Wykonano również całość robót z branży teletechnicznej.

Koszt całej inwestycji to 7 071 363,92 zł. Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowany jest na 15 maja 2020 roku.

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack