Komisje Rady Miasta

Składy stałych Komisji Rady Miasta Chełm kadencja 2018-2023

 

 

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Miasta Chełm-26 luty 2021r.

 

 

I. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 1. Czech Mirosław – Przewodniczący

 2. Baranowski Maciej

 3. Błaszczuk Kamil

 4. Bożeński Longin

 5. Dżaman Ryszard

 6. Fisz Agata

 7. Grabczuk Dariusz

 8. Janicka Katarzyna

 9. Kazimierczak Tomasz

 10. Kister Adam
 11. Kowalczuk Mariusz

 12. Krawczuk vel Walczuk Piotr

 13. Machowicz Irena

 14. Malinowski Piotr

 15. Mościcki Stanisław

 16. Rożek Edyta Monika

 17. Sikora Marek

II. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Rybaczuk Dorota – Przewodniczący

 2. Ćwir Elżbieta

 3. Dżaman Ryszard

 4. Grabczuk Dariusz

 5. Jabłoński Piotr

 6. Janicka Katarzyna

 7. Kister Adam
 8. Kowalczuk Mariusz

 9. Irena Machowicz
 10. Mościcki Stanisław

 11. Sikora Marek

III.Komisja Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

 1. Mościcki Stanisław – Przewodniczący

 2. Baranowski Maciej

 3. Bożeński Longin

 4. Dżaman Ryszard

 5. Grabczuk Dariusz

 6. Kister Adam
 7. Kowalczuk Mariusz

 8. Malinowski Piotr

IV. Komisja Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska

 1. Otkała Tomasz – Przewodniczący

 2. Ćwir Elżbieta

 3. Dżaman Ryszard

 4. Janicka Katarzyna

 5. Kazimierczak Tomasz

 6. Kister Adam
 7. Kowalczuk Mariusz

 8. Lis Joanna

 9. Machowicz Irena

 10. Ostrowska Agnieszka

 11. Edyta Rożek
 12. Rybaczuk Dorota

V. Komisja Rewizyjna

 1. Krawczuk vel Walczuk Piotr - Przewodniczacy

 2. Błaszczuk Kamil

 3. Fisz Agata

 4. Jabłoński Piotr

 5. Kazimierczak Tomasz

 6. Kister Adam

 7. Lis Joanna

 8. Rożek Edyta Monika

 9. Ostrowska Agnieszka

VI. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Kister Adam – Przewodniczacy

 2. Dżaman Ryszard

 3. Jabłoński Piotr

 4. Ostrowska Agnieszka

 5. Otkała TomaszKontakt za pośrednictwem Biura Rady Miasta
22-100 Chełm, ul. Lubelska 65
pokój. nr 29, tel. 82 565 45 57

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KS_